Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bru-nây
Cập nhật Thứ năm, 16 / 04 / 2021 09:59 AM
  • Tên chính thức: Brunei Darussalam (Bru-nây Đa-Rút-Sa-Lam)
  • Thủ đô : Bandar Seri Begawan
  • Quốc khánh: 23 tháng 2 (1984)
  • Diện tích: 5,765 km2
  • Dân số: 471 ngàn
  • Ngôn ngữ: Tiếng Malay (chính thức), tiếng Anh, tiếng Trung
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng đô la Brunei –BND; 1USD = 1.33 BND
  • Thể chế: Quân chủ chuyên chế
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo