Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bungaria
Cập nhật Thứ năm, 30 / 03 / 2020 12:22 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Bungaria
  • Thủ đô : Sofia
  • Quốc khánh: 3/3 (Ngày giải phóng Bulgaria khỏi ách Thổ Nhĩ Kỳ 3/3/1878)
  • Diện tích: 110.993,6 km2
  • Dân số: 7.000.039 (Ước tính tháng 1/2019)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria
  • Đơn vị tiền tệ: Leva ( Lê-va ). Tỷ giá 1 USD = 1,72 Leva (5/2018)
  • Thể chế: Theo chế độ Cộng hòa Đại nghị. Tổng thống do dân bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Quốc hội 1 Viện do dân bầu, nhiệm kỳ 4 năm. Thủ tướng do Tổng thống đề cử và Quốc hội bầu.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo