Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cải tiến các thủ tục hành chính trong thanh toán tiền mua thuốc BHYT cho doanh nghiệp. Cần xây dựng quy trình trong thanh toán thuốc bảo hiểm, tránh tình trạng như hiện nay, BYT và BHXH thường xuyên ban hành văn bản dưới luật như công văn, chỉ thị hướng dẫn làm cho các đơn vị rất lúng túng trong quá trình thực hiện + Đề nghị cơ quan bảo hiểm thống nhất quy định thời hạn thanh toán tối đa vào các hợp đồng mẫu trong hồ sơ chào thầu. + Đề nghị BHXH tổng kết đánh giá dự án BHXH trực tiếp thanh toán tiền thuốc cho các doanh nghiệp trúng thầu không qua nhiều tầng nấc trung gian như hiện nay sẽ hạn chế được nhiều tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. (đây là nguyện vọng của nhiều DN).

Thứ năm, 24-11-2017 | 13:43:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cải tiến các thủ tục hành chính trong thanh toán tiền mua thuốc BHYT cho doanh nghiệp. Cần xây dựng quy trình trong thanh toán thuốc bảo hiểm, tránh tình trạng như hiện nay, BYT và BHXH thường xuyên ban hành văn bản dưới luật như công văn, chỉ thị hướng dẫn làm cho các đơn vị rất lúng túng trong quá trình thực hiện + Đề nghị cơ quan bảo hiểm thống nhất quy định thời hạn thanh toán tối đa vào các hợp đồng mẫu trong hồ sơ chào thầu. + Đề nghị BHXH tổng kết đánh giá dự án BHXH trực tiếp thanh toán tiền thuốc cho các doanh nghiệp trúng thầu không qua nhiều tầng nấc trung gian như hiện nay sẽ hạn chế được nhiều tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. (đây là nguyện vọng của nhiều DN).

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Qui trình thanh toán tiền mua thuốc còn nhiều bất cập & chưa đảm bảo quyền lợi cho Doanh nghiệp: Quá trình thanh toán kéo dài với rất nhiều thủ tục, hồ sơ. Khi hoàn tất thủ tục thanh toán thì đã hết thời hạn thanh toán trong hợp đồng, kho bạc yêu cầu phải ký phụ lục hợp đồng để kéo dài thời hạn thanh toán. Khi phải ký lại hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thường bị vướng nhân sự là lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh thay đổi, do đó càng kéo dài thời hạn thanh toán thậm chí doanh nghiệp không thể thực hiện việc thanh toán do vướng thủ tục.

 Các cơ sở khám, chữa bệnh chiếm dụng tiền mua thuốc của Doanh nghiệp và không thanh toán tiền kịp thời cho doanh nghiệp như đã thỏa thuận trong hợp đồng (hiện nay trong cả nước thời gian thanh toán nhanh nhất là 90 ngày), dẫn đến Doanh nghiệp thiếu vốn, khó khăn trong tái đầu tư sản xuất, kinh doanh.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: 365/BHXH-DVT, Ngày: 31/01/2018

Nội dung trả lời:

Cơ quan BHXH luôn thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho cơ sở y tế đảm bảo thời gian theo quy định, về nội dung doanh nghiệp kiến nghị liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng cung ứng thuốc giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp cung ứng thuộc thẳm quyền của Bộ Y tế. Vì vậy BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn về nội dung nêu trên. Đồng thòi kiểm tra quá trình thanh toán, xử lý nghiêm túc các trường hợp chiếm dụng tiền thuốc của doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc (0)