Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần cân nhắc hợp lý danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở danh mục do các cơ sở điều trị đề xuất vì hơn ai hết chính cơ sở điều trị mới là nơi biết được họ cần những thuốc gì và chất lượng thuốc ảnh hưởng đến kết quả điều trị như thế nào.

Thứ năm, 24-11-2017 | 13:37:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cần cân nhắc hợp lý danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở danh mục do các cơ sở điều trị đề xuất vì hơn ai hết chính cơ sở điều trị mới là nơi biết được họ cần những thuốc gì và chất lượng thuốc ảnh hưởng đến kết quả điều trị như thế nào.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Trong quá trình lựa chọn Nhà thầu cung ứng thuốc sử dụng trong điều trị tại bệnh viện Bảo hiểm đã thay thế một số thuốc có hoạt chất cùng tính năng điều trị nhưng giá rẻ mà thiếu quan tâm đến nhiều yếu tố khác như hiệu quả và chất lượng điều trị, năng lực và quá trình cung ứng thuốc… Điều này đã dẫn đến tình trạng (1) Các doanh nghiệp lớn có đủ năng lực, đầu tư chiều sâu, công nghệ cao, thuốc luôn đảm bảo chất lượng nhưng không trúng thầu vì giá cao và (2) Việc chỉ quan tâm đến giá thuốc rẻ có thể dẫn đến tình trạng chi phí điều trị cao và tình trạng kháng thuốc có nguy cơ gia tăng .…


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: 365/BHXH-DVT, Ngày: 31/01/2018

Nội dung trả lời:

Thực hiện tiết a điểm 3 Điều 77 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cán bộ BHXH tham gia trorỆ quá trình lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế với vai trò là một thành viên trong tổ/Hội đồng và có ý kiến vói các tổ/Hội đồng về các nội dưng theo quy định của Pháp luật về đấu thầu và được quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Việc một số Doanh nghiệp có ý kiến cho rằng cơ quan BHXH thay thế thuốc trong danh mục sử dụng tại cơ sở y tế là chưa phản ánh đúng thực tế khách quan vì: vấn đề chất lượng thuốc và tiêu chí cộng nghệ kỹ thuật đã được Bộ Y tế hướng dẫn phân nhóm trong đấu thầu. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phát hiện tình trạng có một số thuốc có dạng bào chế không canh tranh, ừong khi các nhà khoa học có ý kiến không tạo ra sự khác biệt ứong đỉều trị so với các dạng bào chế thông thường, đồng thời có giá trúng thầu cao so với thuốc cụng loại, cùng nhóm tiêu chí kỹ thuật hoặc nhóm tiêu chí kỹ thuật thấp có giá

cao hơn nhóm tiêu chí kỹ thuật cao gây lãng phí nguồn quỹ BHYT như: Paracetamol 500mg (nhóm 3) viên phân tán giá ~1.000đ gấp ~10 lần viên nén; Rotundin 30mg (nhóm 3) viên nén phân tán giá 1.470đ gấp >10 lần viên nén; Ceíuroxim 500mg viên phân tán giá ~12.000đ (nhóm 5) gấp 5 lần viên thông thường (~2.400đ); Acyclovir 200mg viên vi hạt giá ~6.000đ (3.500đ)...cần phải có ý kiến với các Hội đồng để cân nhắc sử dụng tránh lãng phí không cần thiết góp phần tiết kiệm nguồn lực để người bệnh được sử dụng thuốc mới, thuốc có chất lượng khác, về nội dung này, BHXH Việt Nam đã có ý kiến với Bộ Y tẹ và được sự thống nhất tại Công văn số 4837/BYT-BH ngày 07/7/2015.

Ý kiến bạn đọc (0)