Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Căn cứ đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu

Thứ tư, 24-08-2016 | 15:29:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Đức Tâm (Hải Dương) đề nghị được giải đáp một số nội dung liên quan đến việc đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu khi tham gia gói thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo phản ánh của ông Tâm, hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2015 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh và giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

Có một nhà thầu đã nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu, nhưng khi đánh giá hồ sơ thì nhà thầu có kết quả kinh doanh năm 2013 bị lỗ.

Tổ chuyên gia đánh giá, tình hình tài chính của nhà thầu không lành mạnh, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ông Tâm đề nghị giải đáp, đánh giá nêu trên của tổ chuyên gia có đúng không? Căn cứ tiêu chí nào để đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu là lành mạnh?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại tiêu chí 3.1 Mục 2.1 Chương III của Mẫu số 01 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính từ năm ___ đến năm___ để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

Đối với câu hỏi của ông Tâm, do không nói rõ thông tin về gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nên không đủ cơ sở để trả lời.

Theo hướng dẫn nêu trên, đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trong năm 2016 thì việc nhà thầu bị lỗ năm 2013 không phải là yếu tố để đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu không đạt.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)