Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng vào công chức

Thứ hai, 22-08-2016 | 09:21:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Tháng 11/2005, ông Nguyễn Ngọc Tiền vào làm việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông theo quyết định của UBND huyện, được xếp lương ngạch thẩm kế viên, bậc 1/9 hệ số 2,34, thử việc 1 năm.

Tháng 11/2006, Ban quản lý dự án huyện Đắk Song ký hợp đồng không xác định thời hạn cho ông Tiền. Tháng 5/2009, ông được nâng lương lên bậc 2/9 hệ số 2,67, thời gian nâng lương lần sau tính từ tháng 11/2008. Tính đến hết ngày 15/5/2011, tổng cộng thời gian đóng BHXH, BHYT của ông Tiền tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song là 5 năm 6 tháng.

Từ ngày 16/5/2011, ông Tiền chuyển công tác về Phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, được bố trí làm công việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và quản lý vốn vay tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan mới yêu cầu ông Tiền ký hợp đồng chờ thi tuyển công chức, hưởng lương bậc 1/9 hệ số 2,34. Tháng 11/2011, ông trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Căn cứ kết quả trúng tuyển, Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng vào ngạch chuyên viên  (01.003)  xếp lương bậc 1/9 hệ số 2,34, thời gian tập sự 12 tháng. Đến tháng 6/2015, Sở Tài chính mới nâng lương cho ông từ bậc 1/9 hệ số 2,34 lên bậc 2/9 hệ số 2,67, thời gian nâng lương lần sau tính từ tháng 6/2015.

Khi nhận quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ, ông Tiền có đơn và làm việc trực tiếp với Phòng tổ chức cán bộ thuộc Sở Nội vụ đề nghị xếp lương sau khi tuyển dụng, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được trả lời.

Ông Tiền hỏi có văn bản pháp luật nào quy định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc không và nếu có thì nội dung quy định đó thế nào? Thời gian ông đã làm việc có đóng BHXH tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song trước đây có được tính làm căn cứ để xếp lương không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Tiền hỏi như sau:

Căn cứ xếp ngạch, bậc lương đối với công chức

Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 20/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định, được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Theo Điểm a, Điểm d Mục 10 Phần III Thông tư số 79/2005/TT-BNV, trường hợp được tuyển dụng, bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo, nếu có trình độ đại học trở lên thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1).

Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo cách tính sau:

Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức  loại A1 được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức) thì cứ mỗi năm (tính đủ 12 tháng) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật không được tính vào thời gian để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức, viên chức loại A1), thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau trong ngạch được bổ nhiệm.

Hồ sơ chứng minh thời gian công tác đóng BHXH

Đối với trường hợp ông Nguyễn Ngọc Tiền, căn cứ các quy định nêu trên, để có cơ sở xác định thời gian làm việc có đóng BHXH tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song trước đây có được tính làm căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng vào công chức tại Phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông hay không, ông Tiền phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để chứng minh, làm rõ các điều kiện sau đây:

- Văn bằng tốt nghiệp đại học, các quyết định bổ nhiệm, phân công công tác để chứng minh chuyên ngành được đào tạo và chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên mà ông Tiền đã làm việc tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song có đúng với ngạch công chức tuyển dụng, có đúng với chức năng, chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên thẩm tra quyết toán mà ông Tiền được bố trí tại Phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông hay không?

- Sổ BHXH để chứng minh thời gian công tác có đóng BHXH theo thang lương, bảng lương viên chức A1 tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song (trừ thời gian thử việc khi tuyển dụng lần đầu) là bao lâu? đã nhận hay chưa nhận trợ cấp BHXH một lần?

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH theo thang lương, bảng lương viên chức A1 tại Ban quản lý dự án huyện Đắk Song có năm nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức?

Thẩm quyền xem xét, giải quyết việc xếp ngạch, bậc lương đối với ông Nguyễn Ngọc Tiền khi tuyển dụng vào công chức thuộc người đứng đầu cơ quan quản lý công chức là Giám đốc Sở Nội vụ.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo báo chính phủ

Ý kiến bạn đọc (0)