Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần quy định NSDLĐ có trách nhiệm đồng chi trả những chi phí nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT và thanh toán toàn bộ chi phí nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ không tham gia BHYT. Đồng thời, quy định rõ thế nào là ""điều trị ổn định”.

Thứ năm, 24-11-2017 | 11:40:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cần quy định NSDLĐ có trách nhiệm đồng chi trả những chi phí nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT và thanh toán toàn bộ chi phí nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ không tham gia BHYT. Đồng thời, quy định rõ thế nào là ""điều trị ổn định”.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 144- BLLĐ: trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) có nội dung:

+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và

+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, hiện nay không có giới hạn nào cho phần chi phí y tế mà doanh nghiệp phải chi trả. Doanh nghiệp cũng không thể nào kiểm soát được các hạng mục khám chữa bệnh ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Như vậy DN phải chịu trách nhiệm cả đối với những chi phí thuốc, dịch vụ y tế đắt đỏ, không cần thiết phát sinh do NLĐ lựa chọn. Trong khi DN đã phải đóng BHYT, bảo hiểm bắt buộc cho TNLĐ, BNN để đề phòng những rủi ro phát sinh, nay lại phải chi trả toàn bộ chi phí y tế, tức phải trả 2 lần cho cùng một rủi ro.

Đồng thời, hiện nay không có quy định nào về ""điều trị ổn định"", tức không biết doanh nghiệp phải chi trả chi phí y tế đến khi nào. NSDLĐ cũng không có trách nhiệm cho đa số các tai nạn lao giao thông được coi là tai nạn lao động. Bảo hiểm tai nạn lao động nên chịu trách nhiệm cho những trường hợp bất khả kháng này. Hơn thế nữa, Chính phủ nên đẩy mạnh bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho phương tiện tham gia giao thông để lường trước các rủi ro này.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

a) Về chi phí y tế

  • Trước ngày 01/01/2015 chi phí y tế cho người lao động bị tai nạn lao động không được bảo hiêm y tế chi trả, người sử dụng lao động phải chi trả toàn bộ cho các chi phí này.
  • Từ ngàỵ 01/01/2015: chi phí y tế cho người lao động bị tai nạn lao động đã được bảo hiêm y tế chi trả, do đó người sử dụng lao động chi phải chi trả thêm phần còn lại, ngoài phần bảo hiểm y tế đã chi trả, không có sự trùng lắp về chi phí y tế

b) về “Điều tri ổn định”: theo kết luận của bác sỹ hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền đối với từng trường hợp. Nội dung chuyên môn này thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Ý kiến bạn đọc (0)