Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Canada
Cập nhật Thứ năm, 01 / 04 / 2021 10:05 AM
  • Tên chính thức: Liên bang Canada
  • Thủ đô : Ottawa
  • Quốc khánh: 1/7 (dành độc lập từ Vương quốc Anh năm 1867)
  • Diện tích: 9.984.670 km2 đứng thứ 2 thế giới sau Nga
  • Dân số: 37.973.717 (2021)
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (chính thức) 58,8% , tiếng Pháp (chính thức) 21,6%, tiếng khác 19,6%
  • Đơn vị tiền tệ: Đôla Canada (CAD), 1USD = 1,4 CAD (2020)
  • Thể chế: Liên bang Canada là một liên bang dựa lên nền quân chủ lập hiến và chế độ dân chủ nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo