Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi nhánh tại Hải Phòng

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:22:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Hải Phòng

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 02253 842 894

Fax: 02253 842243 / 3804666

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI phụ trách, Quản lý Điều hành - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 747 557 - 3804 999 – 3216 028

Fax: 02253 842243/ 3804666

 
Bà Phạm Thị Thu Nga - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 733 697 / 3733 698

Fax: 02253 842243/ 3804666

 
Bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 733 697 / 3733 698

Fax: 02253 842243/ 3804666

 

 

Ý kiến bạn đọc (1)