Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi nhánh tại Thanh Hóa

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:40:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Thanh Hóa

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 02373 754 640

Fax: 02373 754 641

Lãnh đạo đơn vị
Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại cơ quan: 02373. 718 558

Fax: 02373 754 641


Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại cơ quan: 02373. 718 558

Fax: 02373 754 641

 

Ông Nguyễn Thanh Tiến - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại cơ quan: 02373. 718 558

Fax: 02373 754 641

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)