Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:20:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 028 3932 6598

Fax: 028 3932 5472

Lãnh đạo đơn vị
 
 
Ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325281

Fax: 028 3932 5472

 
Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325495

Fax: 028 3932 5472

  
Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325281

Fax: 028 3932 5472

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (2)