Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi nhánh tại Vũng Tàu

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:31:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Vũng Tàu

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (0254) 3852710

Fax: 0254 3859 651

Lãnh đạo đơn vị
Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc phụ trách

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 219

Fax: 0254 3859 651

 
Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 222

Fax: 0254 3859 651

 
Bà Nguyễn Xuân Bích Thoại - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 234

Fax: 0254 3859 651

 
Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại cơ quan: 02543 852 710 Ext: 232

Fax: 0254 3859 651

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)