Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính thức gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước

Thứ năm, 17-09-2020 | 15:53:00 PM GMT+7 Bản in
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký (15/9/2020).
ô tô
Ô tô sản xuất trong nước được hưởng nhiều ưu đãi. Ảnh: TL.

Theo nghị định, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10/2020 với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định quy định: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10/2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau:

Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020. Kỳ tính thuế tháng 4/2020 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/10/2020. Kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020. Kỳ tính thuế tháng 6/2020 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2020. Kỳ tính thuế tháng 7/2020, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2020. Kỳ tính thuế tháng 8, 9, 10 /2020 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Nghị định quy định rõ: Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Nghị định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo mẫu ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/9/2020, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 3 nghị định này.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế sau ngày 30/9/2020 thì không được gia hạn.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (15/9/2020).

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB này sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 2.200 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20/12/2020./.

Theo Minh Anh(Thời báo tài chính)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-09-16/chinh-thuc-gia-han-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-o-to-lap-rap-trong-nuoc-92312.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)