Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cho phép người lao động tự chọn chế độ lĩnh tiền BH sau khi nghỉ việc

Chủ nhật, 31-01-2018 | 17:43:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cho phép người lao động tự chọn chế độ lĩnh tiền BH sau khi nghỉ việc

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội là điều rất tốt đối với người lao động. Để các chính sách đi vào cuộc sống, các nhà làm luật phải nghiên cứu tính đặc thù của từng đối tượng lao động sao cho việc đóng và hưởng phải phù hợp. Hiện nay cơ quan BHXH đã có nhiều thay đổi giảm bớt các thủ tục gây khó khăn cho người lao động. Đối với lao động trong ngành chế biến Thủy sản tỷ lệ về hưu rất ít (khoảng 1-2%), chủ yếu là nghỉ chế độ một lần. Theo quy định chung, người lao động vì các lý do gia cảnh, sức khỏe… phải nghỉ việc thì về địa phương sau 12 tháng địa phương xác nhận không tiếp tục đi làm mới được lĩnh các chế độ theo quy định.

Ví dụ: người lao động làm 10 năm vì lý do gia đình nghèo hoặc bệnh buộc phải nghỉ việc rất cần tiền để trang trải lại phải chờ đến sau 12 tháng mới được lĩnh tiền. Chính vì vậy nên hiện nay có hiện tượng đa số người lao động bán sổ BH giá trị thấp hơn khoảng 50% - 70% cho người khác bằng hình thức ủy quyền để lấy tiền chi dùng cho hoàn cảnh hiện tại.

Ngoài ra, do đặc thù ngành CBTS lao động 90% là nữ. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, đa số lao động nữ chỉ làm được 5 đến 10 năm là xin nghỉ việc về lập gia đình làm các công việc nội trợ tại nhà. Vì vậy, theo số liệu thống kê từ 20 năm nay số lao động nghỉ chế độ hưu trí rất thấp khoảng 1-2% mà phần lớn rơi vào những người lao động gián tiếp. Ví dụ: Năm 2012, công ty Minh Phú có 432 công nhân ký vào đơn xin không tham gia BHXH. Họ nói rằng chúng tôi chỉ làm được vài ba năm thôi, hàng tháng đừng trừ mấy trăm ngàn tiền bảo hiểm để chúng tôi trang trải cuộc sống. DN không thể chấp nhận vì số lao động này nếu không đóng BHXH sẽ vi phạm pháp luật lao động, ảnh hưởng đến đánh giá các tiêu chuẩn an sinh xã hội. Sau khi công ty thuyết phục, cuối cùng chỉ có hơn 200 công nhân ở lại làm việc, số còn lại xin nghỉ hoặc tự ý nghỉ việc gây ảnh hưởng đến sản xuất của công ty.

Kiến nghị: sửa đổi chính sách này với lao động phổ thông là khi nghỉ việc một lần thì tùy người lao động lựa chọn hoặc có thể lĩnh chế độ ngay hoặc bảo lưu đến khi có công việc mới.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)