Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chủ xe có cần đi đổi biển cũ sang biển số định danh?

Thứ ba, 22-08-2023 | 14:52:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Phan Đồng được biết, theo quy định, biển số xe định danh không áp dụng đối với biển 3 số và 4 số mà chỉ áp dụng với biển 5 số. Ông Đồng hỏi, trường hợp biển xe 5 số đã đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì được xử lý như thế nào? Trường hợp chủ xe đang sử dụng xe mang biển 3 và 4 số có được tham gia giao thông không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an quy định như sau:

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu "LD", "DA", "MĐ", "R" thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Theo Hải Hoa (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/chu-xe-co-can-di-doi-bien-cu-sang-bien-so-dinh-danh-102230818095427123.htm

Ý kiến bạn đọc (0)