Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chương trình phối hợp giữa VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ tư, 23-12-2020 | 14:56:00 PM GMT+7 Bản in
Chương trình phối hợp giữa VCCI và Hội khuyến học Việt nam về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phát triển kinh tế doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2020 - 2025

 

Ý kiến bạn đọc (0)