Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chuyển nhượng vốn “khó hiểu” tại Vungtauship: Nhà nước có bị thiệt hại?

Thứ bẩy, 01-08-2020 | 16:12:00 PM GMT+7 Bản in
Vungtauship là công ty có gần 80% vốn Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 1996 đến năm 2017, công ty này đã dùng 41ha đất và mặt nước ở vị trí “vàng” và hơn 3,4 triệu USD để góp vốn vào liên doanh xây dựng cảng quốc tế Thị Vải. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, công ty này lại chuyển nhượng toàn bộ số vốn trên một cách “khó hiểu”, chỉ thu về hơn 188 tỉ đồng.

a tỉ đồng, bán bia lỗ 64 triệu đồng

Kết luận kiểm tra của Sở tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 6.4.2018 đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định tại Công ty VungtauShip và đề nghị xem xét trách nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện - trong việc không bảo toàn vốn kinh doanh, gây lỗ trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty là gần nửa tỉ đồng khi tổ chức triển khai nhượng bán tàu Sông Xanh 18; Không bảo đảm được hoạt động kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo nguyên tắc có hiệu quả và bảo toàn vốn, làm lỗ trong hoạt động nhập khẩu, bán bia là 64 triệu đồng; Chưa tuân thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc mua lại, bán cổ phiếu quỹ…

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 30.8.2020

Ngày 24.5.2020, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo kiểm tra, xem xét đơn khiếu nại, kiến nghị của ông Phạm Thanh Tùng (là cổ đông Vungtauship) liên quan đến hoạt động của Vungtauship để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 30.8.2020.

Theo MINH CHÂU(Báo Lao động)

Ý kiến bạn đọc (0)