Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có được dự thầu gói thầu đã tham gia lập hoặc thẩm định?

Thứ năm, 18-08-2016 | 10:29:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu tham dự các gói thầu mà mình đã thực hiện nhiệm vụ lập hoặc thẩm định đề cương, dự toán bị coi là vi phạm về bảo đảm cạnh tranh theo quy định.

Ông Nguyễn Huy Lam (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Chủ đầu tư một dự án chưa đủ điều kiện lập đề cương, dự toán cho công việc thuộc lĩnh vực tư vấn tài chính nên có thuê một đơn vị chuyên môn lập. Tuy nhiên, khi đơn vị khác thẩm định lại thì chủ đầu tư đã duyệt đề cương dự toán có hiệu chỉnh nội dung và giá trị, không công nhận sản phẩm của đơn vị lập ban đầu.

Đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn này thì đơn vị lập đề cương ban đầu có mua hồ sơ mời thầu và dự thầu.

Ông Lam hỏi, trong trường hợp này nhà thầu nêu trên có vi phạm về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Theo đó, nhà thầu tham dự các gói thầu mà mình đã thực hiện nhiệm vụ lập hoặc thẩm định đề cương, dự toán bị coi là vi phạm về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)