Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có được hưởng đồng thời phụ cấp kế toán và phụ cấp chức vụ?

Thứ hai, 18-01-2016 | 10:01:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quang Thái là kế toán Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang. Năm 2012, ông được bổ nhiệm phụ trách kế toán, hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3. Tháng 12/2015, ông được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhưng vẫn là phụ trách kế toán của cơ quan.

Ông Thái hỏi, ông là phụ trách kế toán lại được bổ nhiệm là Phó Chánh văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh thì có phù hợp với các quy định của pháp luật không? Ông được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng thì có được hưởng thêm phụ cấp chức vụ 0,3 không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước chỉ quy định về xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán (không quy định về phụ cấp chức vụ).

Theo đó, người được bổ nhiệm phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quy định tại Điều 16 của Thông tư nêu trên.

Nếu người đó được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo khác trong đơn vị thì được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)