Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có được truy lĩnh trợ cấp thương tật?

Thứ sáu, 15-09-2023 | 15:18:00 PM GMT+7 Bản in
Bố của bà Vũ Thị Liên (tỉnh Bắc Ninh) sinh năm 1953, bị thương tại chiến trường năm 1973, hưởng tỷ lệ thương tật 21%. Tháng 6/2023, bố của bà được hưởng thêm 20% tỷ lệ thương tật.

Do bố của bà Liên thấy khó thở nên đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện còn nhiều mảnh kim khí ở đỉnh phổi trái, theo đó cơ quan có thẩm quyền kết luận bố của bà có tổng tỷ lệ thương tật là 37%. 

Bà Liên hỏi, bố của bà có được truy lĩnh trợ cấp 1 lần tính từ năm 1973 đến tháng 6/2023 với tỷ lệ thương tật là 20% không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Trường hợp thương binh được khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ, các chế độ ưu đãi đang hưởng được điều chỉnh kể từ tháng Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể sau khi giám định lại.

Như vậy, trường hợp của bà đề cập không được truy lĩnh trợ cấp thương tật.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-duoc-truy-linh-tro-cap-thuong-tat-102230913174020709.htm

Ý kiến bạn đọc (0)