Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Cô-lôm-bi-a
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 09:54 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Cô-lôm-bi-a
  • Thủ đô : Santa Fe de Bogota, gọi tắt là Bogota
  • Quốc khánh: 20/7 (Ngày Độc lập 20/7/1810)
  • Diện tích: 1.138.910 km2
  • Dân số: 49.084.841 người (2019)
  • Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Cô lôm bi a Pê sô (COP) – Tỷ giá 1 USD = 4.079 COP
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo