Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Cô-lôm-bi-a
Cập nhật Thứ năm, 01 / 04 / 2021 10:07 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Cô-lôm-bi-a
  • Thủ đô : Santa Fe de Bogota, gọi tắt là Bogota
  • Quốc khánh: 20/7 (Ngày Độc lập 20/7/1810)
  • Diện tích: 1.138.910 km2
  • Dân số: 50.355.650 người (2021)
  • Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Cô lôm bi a Pê sô (COP) – Tỷ giá 1 USD = 3.553 COP
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo