Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có thể bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc séc

Thứ bẩy, 05-11-2016 | 15:40:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.

Công ty cổ phần xây dựng Tài Lộc (An Giang) tham dự gói thầu thi công xây lắp do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm bên mời thầu. Căn cứ biên bản mở thầu lập ngày 18/7/2016 có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định. Trong đó, chỉ có Công ty cổ phần xây dựng Tài Lộc bảo lãnh dự thầu bằng thư của ngân hàng; 3 đơn vị còn lại bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có số phiếu thu của Ban quản lý.

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hình thức bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). Người ký thư bảo đảm dự thầu phải là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng, tổ chức tài chính hay người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền.

Công ty hỏi, căn cứ yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu thì việc bên mời thầu ra phiếu thu bằng tiền mặt có đúng quy định không?

Trường hợp bên mời thầu, chủ đầu tư xử lý tình huống cho phép các nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt thì có phải thông báo cho tất cả thầu có nhu cầu tham dự (kể cả nhà thầu chưa mua hồ sơ dự thầu) theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, để bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 19 Chỉ dẫn nhà thầu Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 Chỉ dẫn nhà thầu.

Theo đó, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng Séc.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)