Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

CSI 2024: Cải tiến, đổi mới đánh giá doanh nghiệp theo lĩnh vực

Thứ sáu, 07-06-2024 | 14:43:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ chỉ số CSI 2024 có một số thay đổi, cải tiến nhằm đảm bảo công bằng, chính xác trong đánh giá các hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tại lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2024, đại diện Ban Thư ký chương trình đã giới thiệu chi tiết về Quy chế tổ chức chương trình và cơ cấu Ban tổ chức chương trình bao gồm: Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá, Ban Thư ký. Quy trình đánh giá, thẩm định được tổ chức chặt chẽ, khoa học theo 3 giai đoạn chính: Chấm điểm sơ bộ hồ sơ theo Bộ chỉ số CSI; Thẩm định thông qua các cơ quan chức năng; Ban Chỉ đạo phê duyệt đề xuất của Hội đồng đánh giá.

Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững năm 2024 được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đảm bảo công bằng, minh bạch

Cập nhật một số điểm mới của Bộ chỉ số CSI 2024, ông Nguyễn Thành Trung - Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thông tin: Bộ chỉ số CSI 2024 được cấu trúc theo 6 phần thay vì 7 phần như phiên bản cũ, bao gồm 153 chỉ số, tăng 23 chỉ số so với năm 2023. Mỗi chỉ số được sử dụng để khai báo 1 nội dung cụ thể giúp doanh nghiệp liệt kê và cung cấp thông tin dễ dàng hơn.

Trong các chỉ số, có 62% là các chỉ số tuân thủ, cho thấy việc thực hiện phát triển bền vững không khó và xa vời cho doanh nghiệp. Ngược lại, chỉ cần đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Các chỉ số nâng cao chiếm 32%, đó là những sáng kiến, chương trình, hành động trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp liên quan đến quản trị, môi trường và lao động xã hội. Thực hiện các chỉ số nâng cao đảm bảo cho doanh nghiệp chia sẻ lợi ích, hài hoà công bằng giữa các bên liên quan trong và ngoài doanh nghiệp.

Những thay đổi chính trong nội dung Bộ chỉ số 2024 tập trung chủ yếu ở phần môi trường. Cụ thể, CSI 2024 tăng đáng kể mức độ “lượng hóa” của các chỉ số, đồng nghĩa với việc bổ sung thêm các chỉ số mang tính định lượng, đặc biệt là các chỉ số về môi trường. Bên cạnh đó, các chỉ số môi trường cũng được phân định rõ ràng hơn theo 2 nhóm: “tuân thủ” - các chỉ số cơ bản và “sáng kiến” - các chỉ số nâng cao. Những thay đổi này không chỉ giúp Hội đồng đánh giá của chương trình CSI 2024 có thể cho điểm chuẩn xác hơn các nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận các vấn đề quản lý môi trường thuận lợi hơn.

Không dừng lại ở đó, cải tiến đáng chú ý nhất trong chương trình CSI 2024 là chia hệ thống đánh giá doanh nghiệp theo 3 lĩnh vực: sản xuất, thương mại - dịch vụ và hỗn hợp (bao gồm 2 lĩnh vực trên). Tùy theo nhóm ngành, trong số điểm của các nội hàm kinh tế, môi trường, xã hội sẽ khác nhau, phù hợp với đặc thù ngành nghề và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tính công bằng, chính xác trong việc đánh giá các hoạt động phát triển bền vững cho từng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Trung - Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thông tin về những điểm mới của chương trình

Năm 2024, Chương trình sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và không thu bất kỳ khoản phí nào từ doanh nghiệp. Ngoài việc đánh giá và công bố 100 doanh nghiệp bền vững, Chương trình CSI 2024 cũng xây dựng những hạng mục giải để biểu dương những Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải các-bon; Doanh nghiệp tiên phong xây dựng giá trị đa dạng, công bằng và bao trùm.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chương trình duy trì thực hiện công khai thang điểm đánh giá theo từng phần, từng lĩnh vực để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tự đánh giá cũng như soi chiếu với sự đánh giá từ Hội đồng đánh giá của chương trình.

Tiếp sau Hội thảo phát động, Ban Tổ chức Chương trình sẽ tổ chức các khóa tập huấn trực tiếp/trực tuyến về Quản trị doanh nghiệp bền vững nói chung và cách thức tổ chức triển khai áp dụng Bộ chỉ số CSI trong quản trị doanh nghiệp nói riêng từ tháng 6 đến tháng 8/2024. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ tham dự của doanh nghiệp là ngày 16/8/2024. Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin và tham dự chương trình tại website http://vbcsd.vn/csi.asp.

Theo HẠNH LÊ, QUỐC TUẤN (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)

https://diendandoanhnghiep.vn/csi-2024-cai-tien-doi-moi-danh-gia-doanh-nghiep-theo-linh-vuc-264461.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (245)