Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cục thuế tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định xem xét, tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của công ty Vạn Phát để công ty PISICO có thể hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty

Thứ hai, 20-01-2020 | 09:24:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cục thuế tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định xem xét, tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của công ty Vạn Phát để công ty PISICO có thể hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Tổng công ty PISICO Bình Định

Công văn: 0058/ PTM - VP, Ngày: 14/01/2020

Nội dung kiến nghị:

Tháng 6 năm 2015, PISICO đã ký hợp đồng mua lại tài sản gắn liền với đất thuê của doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát với giá chưa thuế VAT là 27,5 tỷ đồng, thuế VAT 2,75 tỷ đồng, tổng giá trị là 30,25 tỷ đồng. Tại Điều 4 của Hợp đồng quy định trách nhiệm nộp thuế, lệ phí thì doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát chịu trách nhiệm nộp thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất. PISICO đã thanh toán cho doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát là 29,25 tỷ đồng (trong đó bao gồm chuyển trả hộ tiền doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát còn nợ tiền thuê đất là 1,5 tỷ đồng của thời gian thuê đến thời điểm bán tài sản), còn giữ lại 1 tỷ đồng chưa thanh toán. Sau khi thanh toán hộ tiền thuê đất mà doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát còn nợ đến thời điểm bán tài sản, ngày 31/12/2015 PISICO đã ký hợp đồng thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú Tài với Công ty đầu tư và xây dựng Bình Định và đã được Ban quan lý khu kinh tế Bình Định xác nhận.

Sau khi doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán tài sản cho PISICO ngày 24/2/2016, doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát đã kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ phát sinh tháng 2/2016 và đồng thời tự xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.934.424.172 đồng của hoạt động bán tài sản này. Đến ngày 7/3/2016, PISICO nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai (do mua tài sản gắn liền với đất từ doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát tại Lô C1 Khu công nghiệp Phú Tài) tới Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Tại thời điểm ngày 16/3/2016 doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát có phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế của Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Cục thuế tỉnh Bình Định) xác nhận còn đang nợ số tiền 4.477.664.697 đồng (trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp theo tờ khai tự tính thuế là 1.934.424.172 đồng, thuế giá trị gia tăng là 2.452.521.036 của kỳ phát sinh tháng 2/2016 và tiền chậm nộp là 60.720.489 đồng). Đồng thời cùng ngày 16/3/2019, Đoàn kiểm tra của Cục thuế tỉnh Bình Định có thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Vạn Phát (đồng chủ sở hữu với doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát). Trong biên bản kiểm tra có kết luận kiến nghị: “Nộp thay cho doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát” các khoản tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, tiền thuế giá trị gia tăng tháng 2/2016 và tiền chậm nộp do Cục thuế quản lý thu số tiền là: 4.477.665.697 đồng”. Nếu sau này phát hiện có sự chênh lệch khác với kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra thì đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Biên bản đã được Bà Bùi Thị Quy (là đồng  chủ sở hữu Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Vạn Phát và doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát) đồng ý chấp thuận.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Cục thuế tỉnh Bình Định ngày 16/3/2019, bên bán là doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát xác định đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đồng thời ngày 6/4/2016 bên mua là PISICO cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo thông báo số 3027/TB-CCT và 3028/TB-CCT ngày 25/3/2016 của Chi Cục thuế TP. Quy Nhơn là 82.347.000 đồng. Như vậy đến thời điểm 6/4/2016, Bên bán là doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát và Bên mua là PISICO đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Lô C1 Khu công nghiệp Phú Tài.

Tuy nhiên đến ngày 1/9/2016 Văn phòng đăng ký đất tỉnh Bình Định có nhận văn bản số 1553/CT-THNVDT ngày 31/8/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xác nhận nghĩa vụ tài chính từ chuyển nhượng bất động sản, trong đó có nêu: “Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát còn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng trên là: 2.617.368.856 đồng”. Căn cứ văn bản của Cục thuế tỉnh Bình Định, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đã thông báo đến doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát để thực hiện nghĩa vụ tài chính tại văn bản số 890/VPĐK ngày 3/9/2016. Sau đó, doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát có văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh Bình Định, Cục thuế tỉnh Bình Định tại văn bản số 80/VP-BC ngày 20/10/2016 và số 83/VP-BC ngày 20/11/2016 xin bù trừ khoản lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2009 đến 2014 trên 24 tỷ với hoạt động từ bán tài sản trên, đồng thời trong văn bản Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát cũng xác định thuế còn nợ là trách nhiệm của đơn vị với cơ quan quản lý thuế, và đề nghị chuyển quyền sở hữu tài sản cho PISICO.

Tuy nhiên đến nay các Ban ngành tỉnh không xem xét xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát. Và Văn phòng đăng ký đất đai cũng trả hồ sơ đăng ký biến động đất đai của PISICO tại văn bản số 1470/VPĐK ngày 20/11/2017 vì đã quá hạn giải quyết hồ sơ nhưng các bên liên quan chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên. Mặt khác, Vạn Phát đòi PISICO 1 tỷ đồng vì theo họ việc mua bán tài sản đã xong, việc họ nợ với cơ quan thuế là trách nhiệm của họ với cơ quan thuế (vì theo văn bản kiến nghị của Vạn Phát họ báo kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm việc bán tài sản là để trả nợ ngân hàng, trả nợ tiền thuế để tiến hành giải thể doanh nghiệp và kiến nghị được bù trừ lỗ hoạt động kinh doanh qua tiền thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên đất).

Vì vậy, đến nay PISICO vẫn chưa hoàn tất được thủ tục ký biến động đất đai của tài sản mua lại còn bị người bán đòi nợ đòi kiện ra tòa đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của PISICO như không chứng minh về tính pháp lý của nhà xưởng với các đối tác nước ngoài, không vay được vốn, không mua được bảo hiểm tài sản trường hợp xảy ra thiên tai, điều kiện bất khả kháng là mất trắng, và khả năng việc chứng minh không được rõ ràng về chi phí khấu hao tài sản với cơ quan kiểm tra,….

Vì vậy, Công ty PISICO đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định xem xét, tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của công ty Vạn Phát để công ty PISICO có thể hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Bình Định; Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

Công văn: 619/TCT - CS, Ngày: 17/02/2020

Nội dung trả lời:

Tháng 6 năm 2015, PISÍCO đã ký hợp đồng mua lại tài sản gắn liền với đất thuê của doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 27,5 tỷ đông, thuế giá trị gia tăng 2,75 tý đồng, tổng giá trị là 30,25 tỷ đồng. Tại Điều 4 của Hợp đồng quy định trách nhiệm nộp thuế, lệ phí do doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát chịu trách nhiệm nộp thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất. PISICO đã thanh toán cho doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát 29,25 tỷ đồng (trong đó bao gồm chuyển trả hộ tiền doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát còn nợ tiền thuê đất 1,5 tỷ đồng của thời gian thuê đến thời điểm bán tài sản), còn giữ lại 1 tỷ đồng chưa thanh toán. Sau khi thanh toán hộ tiền thuê đất mà doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát còn nợ đến thời điểm bán tài sản, ngày 31/12/2015, PISICO đã ký hợp đồng thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú Tài với Công ty đầu tư và xây đựng Bình Định và đã được Ban quan lý khu kinh tế Bình Định xác nhận.

Sau khi doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán tài sản cho PISICO ngày 24/2/2016, doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát đã kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ phát sinh tháng 2/2016 và đồng thời tự xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.934.424.172 đồng của hoạt động bán tài sản này. Đến ngàỵ 7/3/2016, PISICO nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai (do mua tài sản gắn liền với đất từ doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát tại Lô C1 Khu công nghiệp Phú Tài) tới Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Tại thời điểm ngày 16/3/2016 doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát có phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế cùa Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Cục thuế tỉnh Bình Định) xác nhận còn đang nợ số tiền 4.477.664.697 đông (trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp theo tờ khai tự tính thuế là 1.934.424.172 đồng, thuế giá trị gia tăng là 2.452.521.036 của kỳ phát sinh tháng 2/2016 và tiền chậm nộp là 60.720.489 đồng). Đồng thời cùng ngày 16/3/2019, Đoàn kiểm tra của Cục thuế tỉnh Bỉnh Định có thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Vạn Phát (đồng chủ sở hữu với doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát). Trong biên bản kiểm tra có kết luận kiến nghị: “Nộp thay cho doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát” các khoản tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, tiền thuế giá trị giá tăng tháng 2/2016 và tiền chậm nộp do Cục Thuế quản lý thu số tiền là: 4.477.665.697 đồng”. Nếu sau này phát hiện có sự chênh lệch khác với kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra thì đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Biên bản đã được Bà Bùi Thị Quy (là đồng chủ sở hữu Công tỵ TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Vạn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát) đồng ý chấp thuận.

Trên cơ sờ kết quả kiểm tra của Cục thuế tỉnh Bình Định ngày 16/3/2019, bên bán là doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát xác định đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đồng thời ngày 6/4/2016 bên mua là PISICO cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo thông báo số 3027/TB-CCT và 3028/TB-CCT ngày 25/3/2016 của Chi Cục thuế TP. Quy Nhơn là 82.347.000 đồng. Như vậy đến thời điểm 6/4/2016, Bên bán là doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát và Bên mua là PISICO đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Lô C1 Khu công nghiệp Phú Tài.

Tuy nhiên đến ngày 1/9/2016, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định có nhận văn bản số 1553/CT-THNVDT ngày 31/8/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xác nhận nghĩa vụ tài chính, từ chuyển nhượng bất động sản, trong đó có nêu: “Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát còn nợ thuế thu nhập doanh nghiêp đối với hoạt động chuyển nhượng trên là: 2.617.368.856 đồng”. Căn cứ văn bản của Cục thuế tỉnh Bình Định, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đã thông báo đến doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát để thực hiện nghĩa vụ tài chính tại văn bản số 890/VPĐK ngày 3/9/2016. Sau đó, doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát có văn bản kiến nghị đến ƯBND tỉnh Bình Định, Cục thuế tỉnh Bình Định tại văn bản số 80/VP-BC ngàỵ 20/10/2016 và số 83/VP-BC ngày 20/11/2016 xin bù trừ khoản lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2009 đến 2014 trên 24 tỷ với hoạt động từ bán tài sản trên, đồng thời trong văn bản Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát cũng xác định số thuế còn nợ là trách nhiệm của đơn vị với cơ quan quàn lý thuế, và đề nghị chuyển quyền sở hữu tài sản cho PISICO.

Tuy nhiên đến nay các Ban ngành tỉnh không xem xét xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát và Văn phòng đăng ký đất đai cũng trả hồ sơ đăng ký biến động đất đai của PISICO theo văn bản số 1470/VPĐK ngày 20/11/2017 vì đã quá hạn giải quyết hồ sơ nhưng các bên liên quan chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên. Mặt khác, Vạn Phát đề nghị PISICO thanh toán 1 tỷ đồng vì theo Vạn Phát việc mua bán tài sản đã xong, việc Vạn Phát nợ với cơ quan thuế là trách nhiệm của Vạn Phát với cơ quan thuế (vì theo văn bản kiến nghị của Vạn Phát, đơn vị này đã báo kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm, việc bán tài sản là để trả nợ ngân hàng, trả nợ tiền thuế để tiến hành giải thể doanh nghiệp và kiên nghị được bù trừ lỗ hoạt động kinh doanh qua tiền thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên đất).

Vì vậy, đến nay PISICO vẫn chưa hoàn tất được thủ tục đăng ký biến động đất đai của tài sản mua, đồng thời bị người bán đòi nợ, đòi kiện ra tòa, việc này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cửa PISICO như: không chứng minh vê tính pháp lý của nhà xưởng với các đối tác nước ngoài, không vay được vốn, không mua được bảo hiểm tài sản trường hợp xảy ra thiên tai, điều kiện bất khả kháng là mất trắng, và khả năng việc chứng minh không được rõ ràng về chi phí khấu hao tài sản với cơ quan kiểm tra,..

      Vì vậy, Công ty PISICO đề nahị Cục thuế tỉnh Bỉnh Định, UBND tỉnh Bình Đinh xem xét, tháo gợ vướng mắc vấn đề nợ thuế của công ty Vạn Phát để công ty PISICO có thể hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích họp pháp cùa công ty.

      Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định và báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Thuế báo cáo nội dung cụ thể, đồng thời cung cấp hồ sơ và đề xuất biện pháp giải quyết để  Tổng cục Thuế trả lời doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)