Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch

 Theo TTXVN/Thời báo tài chính Việt nam

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/da-nang-dung-dau-ca-nuoc-ve-chi-so-nang-luc-canh-tranh-du-lich-99218.html