Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đà Nẵng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thứ sáu, 05-08-2022 | 16:45:00 PM GMT+7 Bản in
UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định 1927, phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025 và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nội địa hóa của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Đà Nẵng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Ảnh MH

 

Ý kiến bạn đọc (0)