Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đăng ký kinh doanh vận tải cần giấy tờ gì?

Thứ hai, 04-09-2023 | 12:18:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Nguyễn Thu (Tây Ninh) muốn kinh doanh dịch vụ xe 4 chỗ. Bà Thu hỏi, bà cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân khi sử dụng xe của gia đình để chở khách (có thu phí) cần phải xin các loại giấy phép sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cấp);

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (do Sở Giao thông vận tải cấp với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải bảo đảm đủ các thành phần như sau:

- Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì hộ kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: Cổng Dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ: https://qlvt.mt.gov.vn/. 

Theo Mai Chi (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dang-ky-kinh-doanh-van-tai-can-giay-to-gi-102230831091104729.htm

Ý kiến bạn đọc (0)