Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất ở rộng khi cấp đổi sổ đỏ có phải giảm về hạn mức?

Thứ năm, 08-04-2021 | 09:43:00 AM GMT+7 Bản in
Luật pháp quy định, khi cấp sổ đỏ, diện tích đất ở rộng không phải giảm về hạn mức công nhận.

Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác không có điều khoản nào quy định, diện tích đất rộng nhưng khi cấp đổi sổ đỏ phải giảm diện tích về hạn mức công nhận, giao đất ở địa phương.

4 trường hợp cấp đổi sổ đỏ hiện nay căn cứ theo Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi sổ đỏ đã cấp trước ngày 10.12.2009.

- Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

- Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (từ ngày 8.2.2021 khi thực hiện dồn điền, đổi thửa thì không được cấp đổi giấy chứng nhận).

- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng (nếu không cấp đổi thì quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vẫn là tài sản chung của vợ chồng).

Diện tích đất lớn khi làm sổ đỏ không phải giảm bớt.
Diện tích đất lớn khi làm sổ đỏ không phải giảm bớt.

Nếu có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị những giấy tờ như: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Theo MINH HUY(Báo Lao động)
Ý kiến bạn đọc (0)