Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

DẤU ẤN 1 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ sáu, 31-12-2021 | 09:35:00 AM GMT+7 Bản in

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)