Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị áp dụng chính sách hoãn thuế, giảm tiền thuê đất (theo Nghị định 41) đối với tất các doanh nghiệp.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 09:24:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị áp dụng chính sách hoãn thuế, giảm tiền thuê đất (theo Nghị định 41) đối với tất các doanh nghiệp.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định áp dụng gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất đối với các đối tượng thuộc điều 2 của Nghị định.

Đối với các DN SXKD và đầu tư đa ngành, DN có nhiều công ty thành viên và công ty liên kết hoạt động SX trong các ngành nghề bị ảnh hưởng lớn vởi dịch (khách sạn, bến xe bãi đổ, SX linh kiện điện tử…). KHi các ngành này bị ảnh hưởng dẫ đến doanh thu và lợi nhuận của công ty mẹ bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, khi kê khai, yêu cầu của cơ quan nhà nước phải kê khai cụ thể ngành nghề bị ảnh hưởng mới được hưởng các chế độ hỗ trợ, dẫn đến việc chứng minh thiệt hại của công ty mẹ rất khó khăn.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: 7802/BTC - CST; 10730/BTC-TCT, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

  • Thời gian qua, Bộ tài chính đã theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (tại các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) cũng như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế (WB, IMF,...), khả năng của ngân sách để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ - CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp) và tiền thuế đất cho hầu hết các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.
  • Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 3 mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để trình Chính phủ ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn. Trong đó có xem xét việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất và bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế với các đối tượng chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Chính sách gia hạn sẽ đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không hỗ trợ đại trà, cào bằng.

    Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp về việc bổ sung đối tượng áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị dịnh.

Ý kiến bạn đọc (0)