Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu cho tăng thời hạn kiểm định xe cơ giới lên gấp 1,5 lần đối với xe tải và 2 lần đối với xe khách.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 15:24:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu cho tăng thời hạn kiểm định xe cơ giới lên gấp 1,5 lần đối với xe tải và 2 lần đối với xe khách.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải ô tô VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Vì các phương tiện phải dừng hoạt động trong thời gian chống dịch.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)