Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Bộ Tài chính chưa đề nghị tăng thuế xuất khẩu phốt pho trong giai đoạn hiện nay Nội dung chi tiết

Thứ hai, 20-01-2020 | 09:25:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính chưa đề nghị tăng thuế xuất khẩu phốt pho trong giai đoạn hiện nay Nội dung chi tiết

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam, Công ty CP Phốt pho vàng Lào Cai, Công ty CP Phốt pho Việt Nam, Công ty CP Đông Nam Á Lào Cai, Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, Công ty CP Nam Tiến Lào Cai

Công văn: 0058/ PTM - VP, Ngày: 14/01/2020

Nội dung kiến nghị:

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm Phốt pho tại Việt Nam gồm Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam, Công ty CP Phốt pho vàng Lào Cai, Công ty CP Phốt pho Việt Nam, Công ty CP Đông Nam Á Lào Cai, Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, Công ty CP Nam Tiến Lào Cai, xin gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm từ 2015 và ước tính 2019 toàn khối Phốt pho (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán) như sau: 

Tài nguyên quặng Apatit sử dụng trong năm 2019 khoảng 932.306 tấn, tỷ suất nộp ngân sách Nhà nước là 0,7 triệu đồng/ 1 tấn quặng, tỷ suất này rất cao so với các mặt hàng khác sản xuất từ quặng Apatit. Phốt pho vàng là sản phẩm có tỷ suất đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước trên lượng quặng sử dụng.

Thời điểm hiện nay, khi thị trường diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp chúng tôi đang chịu sự cạnh tranh rất mạnh từ các nhà sản xuất Kazakhstan, họ đang xuất bán Phốt pho vàng với giá xuất khẩu xuống còn 2500 USD / tấn tại Ấn Độ, thậm chí 2.200 USD/ tấn tại Châu Âu. Việc tăng thuế sẽ khiến doanh nghiệp chúng tôi không thể cạnh tranh được với Kazakhstan tại các thị trường lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc... ( đây cũng là các thị trường ngoài CPTPP và EVFTA sẽ chịu ảnh hưởng tăng thuế) dẫn tới nguy cơ mất hoàn toàn các thị trường này. Do đó Doanh thu Doanh nghiệp chúng tôi sẽ giảm, nộp ngân sách nhà nước vì vậy sẽ giảm tương đương. Nộp ngân sách sẽ giảm khoảng 40% ứng với khoảng 250 tỷ đồng.

Chúng tôi được biết Bộ Tài chính vẫn tiếp tục đề nghị tăng thuế xuất khẩu Phốt pho từ mức 5% lên 10%. Trong khi đó lợi nhuận hiện nay của Doanh nghiệp khoảng 4-5% doanh thu theo báo cáo phía trên, đồng thời một số doanh nghiệp mới đưa nhà máy vào hoạt động còn đang thua lỗ. Đo đó tăng thuế sẽ khiến nhiều nhà máy phải đống cửa, nhiều doanh nghiệp đối diện nguy cơ phá sản, hàng nghìn người lao động và gia đình họ sẽ thất nghiệp lâm vào cảnh đói nghèo, nợ ngân hàng hàng nghìn tỷ không thể trả, dẫn tới lãnh phí tài sản quốc gia.

Bằng văn bản này các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm Phốt pho tại Việt Nam khẩn thiết đề nghị Bộ Tài chính chưa đề nghị tăng thuế xuất khẩu phốt pho trong giai đoạn hiện nay. Kính đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh Lào Cai, ban ngành có liên quan xem xét và có ý kiến với Bộ Tài chính không tăng thuế xuất khẩu Phốt pho trong giai đoạn hiện nay để doanh nghiệp được tồn tại và phát triển.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)