Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành đề xuất Quốc hội sớm ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật về xử lý nợ xấu, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính (áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính công theo chuẩn quốc tế, công khai trên website của các cơ quan quản lý Nhà nước…), nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính, ban hành chế tài xử phạt những hành vi tiêu cực, tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, VCCI, các doanh nghiệp, tăng tính lan toả, hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Chủ nhật, 29-06-2017 | 09:51:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành đề xuất Quốc hội sớm ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật về xử lý nợ xấu, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính (áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính công theo chuẩn quốc tế, công khai trên website của các cơ quan quản lý Nhà nước…), nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính, ban hành chế tài xử phạt những hành vi tiêu cực, tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, VCCI, các doanh nghiệp, tăng tính lan toả, hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành đề xuất Quốc hội sớm ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật về xử lý nợ xấu, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính (áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính công theo chuẩn quốc tế, công khai trên website của các cơ quan quản lý Nhà nước…), nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính, ban hành chế tài xử phạt những hành vi tiêu cực, tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, VCCI, các doanh nghiệp, tăng tính lan toả, hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo, thiếu đồng bộ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn: 4491/BKHĐT - PTDN, Ngày: 02/06/2017

Nội dung trả lời:

Việc Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được thông qua là mong muốn của các doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội ngành nghề, trong đó có Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Dự Luật này được xây dựng với mục tiêu giảm thiểu chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh bình đẳng cho DNNVV .

Để đáp ứng sự quan tâm, mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan soạn thảo) đã tích cực phối hợp với ủy ban Kinh tế của Quốc hội (cơ quan thẩm tra) hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV và đã trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3,-Quốc hội Khóa XIV .

Trong quá trình soạn thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn tiếp thu và đánh giá cao ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, góp ý phục vụ công tác soạn thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rất trân trọng và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến tích cực của Quý Hiệp hội.

 

Ý kiến bạn đọc (0)