Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Chính phủ xây dựng một Thông tư đặc biệt về trường hợp nơi làm việc bị đình chỉ tạm thời, hoặc đình chỉ kinh doanh do bị phong toả, cho phép DN cho người lao động nghỉ không lương mà không cần thoả thuận với người lao động.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 14:07:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xây dựng một Thông tư đặc biệt về trường hợp nơi làm việc bị đình chỉ tạm thời, hoặc đình chỉ kinh doanh do bị phong toả, cho phép DN cho người lao động nghỉ không lương mà không cần thoả thuận với người lao động.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM)

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Trường hợp công ty phát hiện người bị nhiễm Covid-19 thì công ty sẽ bị đóng cửa theo lệnh của CP, hoặc trường hợp các DN phải đóng của nhà xưởng do đơn hàng giảm đột ngột. Việc áp dụng theo các quy định của Luật Lao động là quá cấp bách, nên tình hình thực tế buộc phải cho người lao động nghỉ không lương mà không cần thoả thuận với người lao động, công đoàn cơ sở trong thời gian dịch bệnh.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)