Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Đài tiếng nói VN thanh toán công nợ tồn đọng cho công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta

Thứ tư, 18-12-2020 | 15:15:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Đài tiếng nói VN thanh toán công nợ tồn đọng cho công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta

Công văn: 2374/PTM - KHTH, Ngày: 16/12/2020

Nội dung kiến nghị:

Số công nợ bị tồn đọng kéo dài từ 2013 đến nay cả gốc và lãi chậm thanh toán là 61.814.991.309 VND


Đơn vị phản hồi: Bộ Thông tin truyền thông, Đài Tiếng nói VN, Đài truyền hình KTS VTC, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)