Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị giảm 50% phí giao thông đường bộ thu trên đầu phương tiện; có chủ trương và chỉ đạo các nhà đầu tư BOT, PPP giảm phí BOT trong thời gian có dịch và xem xét đối với khoản tiền người sử dụng đã mua vé tháng cho phương tiện qua trạm thu phí nhưng do dịch cúm nên phương tiện không được hoạt động. Các chủ phương tiện đề nghị cho chuyển thời gian sử dụng vé tháng này sang thời gian sau dịch hoặc trả lại tiền cho chủ phương tiện.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 15:15:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị giảm 50% phí giao thông đường bộ thu trên đầu phương tiện; có chủ trương và chỉ đạo các nhà đầu tư BOT, PPP giảm phí BOT trong thời gian có dịch và xem xét đối với khoản tiền người sử dụng đã mua vé tháng cho phương tiện qua trạm thu phí nhưng do dịch cúm nên phương tiện không được hoạt động. Các chủ phương tiện đề nghị cho chuyển thời gian sử dụng vé tháng này sang thời gian sau dịch hoặc trả lại tiền cho chủ phương tiện.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải ô tô VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Trong thời gian qua, phương tiện kinh doanh vận tải khách đã ngừng hoạt động, phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa giảm hoạt động 50-60%.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)