Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị nghiên cứu sửa đổi theo hướng NLĐ có thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 24 tháng thì được hưởng 2 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ mỗi năm đóng được hưởng thêm 1 tháng và tối đa không hưởng quá 12 tháng, để tránh việc NLĐ lợi dụng nhảy việc gây khó khăn cho DN.

Chủ nhật, 31-01-2018 | 17:22:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu sửa đổi theo hướng NLĐ có thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 24 tháng thì được hưởng 2 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ mỗi năm đóng được hưởng thêm 1 tháng và tối đa không hưởng quá 12 tháng, để tránh việc NLĐ lợi dụng nhảy việc gây khó khăn cho DN.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Quy định về thời gian đóng, hưởng BHTN còn bất cập. Cụ thể, nếu NLĐ có đủ 12 tháng đến 36 tháng đóng BHTN sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng thêm 12 tháng được hưởng thêm một tháng, tối đa không quá 12 tháng. Quy định này đã bị nhiều NLĐ, đặc biệt là lao động trẻ lợi dụng nhảy việc theo cách chỉ đi làm 12 tháng sau đó xin thôi việc để hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp rồi tìm việc ở DN khác. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây vỡ quỹ BHXH và tăng tỷ lệ biến động lao động, tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo của DN…


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)