Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Nhà nước nghiên cứu giảm tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm như mức trước năm 2010, tức là NSDLĐ đóng 15% BHXH, 3% BHYT và 1% BHTN và NLĐ đóng 5% BHXH, 1% BHYT và 1% BHTN.

Thứ hai, 28-10-2016 | 15:45:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Nhà nước nghiên cứu giảm tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm như mức trước năm 2010, tức là NSDLĐ đóng 15% BHXH, 3% BHYT và 1% BHTN và NLĐ đóng 5% BHXH, 1% BHYT và 1% BHTN.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Công văn: , Ngày: 17/08/2016

Nội dung kiến nghị:

BLLĐ 2012 không quy định cụ thể chế độ BHXH cho NLĐ mà quy định tại Luật BHXH 2014.Tuy nhiên quy định của Nhà nước về các khoản trích nộp BH, kinh phí công đoàn hiện nay là quá sức chịu đựng của DN. Hiện tại doanh nghiệp phải nộp tổng cộng 22% (18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN). NLĐ phải nộp 10,5% (8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN). Với tỷ lệ trích nộp trên Việt Nam là nước có tỷ lệ trích nộp cao nhất trong các nước như Malaysia 13%, Thái Lan 5%, Philippin 10%, Indonesia 8%, Myanmar 2%, Lào 6%. Từ 01/01/2018 theo luật BHXH 2014 tỷ lệ trích nộp trên sẽ được tính trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác sẽ làm tăng chi phí, làm cho DN càng khó khăn thêm.

Đề nghị Nhà nước nghiên cứu giảm tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm như mức trước năm 2010, tức là NSDLĐ đóng 15% BHXH, 3% BHYT và 1% BHTN và NLĐ đóng 5% BHXH, 1% BHYT và 1% BHTN.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)