Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị sớm ban hành chính sách giảm phí, lệ phí như giá BOT, phí cầu đường, bến bãi, phí lưu giữ phương tiện, thuế với nhiên liệu bay, phí giao thông đường bộ thu trên đầu phương tiện, giá dịch vụ hàng không (phí bãi đậu, phí cất, hạ cánh, phí điều hành bay, phí an ninh soi chiếu, phí phục vụ mặt đất), các loại phí trong đầu tư, xây dựng cơ bản (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng...) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 11/CT-TTg với mức giảm từ 30- 50%.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 15:12:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành chính sách giảm phí, lệ phí như giá BOT, phí cầu đường, bến bãi, phí lưu giữ phương tiện, thuế với nhiên liệu bay, phí giao thông đường bộ thu trên đầu phương tiện, giá dịch vụ hàng không (phí bãi đậu, phí cất, hạ cánh, phí điều hành bay, phí an ninh soi chiếu, phí phục vụ mặt đất), các loại phí trong đầu tư, xây dựng cơ bản (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng...) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 11/CT-TTg với mức giảm từ 30- 50%.

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Các DN ngành vận tải

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiện đang tồn tại rất nhiều loại phí, lệ phí, giá liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính

Công văn: 7802/BTC - CST, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

  • Bộ tài chính

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ xây dựng và ban hành 19 Thông tư điêu chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí đang được quy định tại 29 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành. Trong đó: giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân và lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho tổ chức; giảm 10% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 30% mức phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn; giảm 20% mức phí thẩm định câp giây phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng Thông tư quy định giảm phí sử dụng đường bộ.

Đối với các khoản thu giá BOT, phí cầu đường, bén bãi, phí lưu giữ phương tiện, giá dịch vụ hàng không (phí bãi đậu, phí cất, hạ cánh, phí điều hành bay, phí an ninh soi chiếu, phí phục vụ mặt đất): thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ và thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Giao thông vận tải, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ý kiến bạn đọc (0)