Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị sớm có các biện pháp để thúc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm TACN hợp chuẩn, hợp quy cho những sản phẩm đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, đồng thời có những biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường này, đặc biệt đối với những hàng kém chất lượng.

Thứ sáu, 15-12-2016 | 11:17:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị sớm có các biện pháp để thúc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm TACN hợp chuẩn, hợp quy cho những sản phẩm đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, đồng thời có những biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường này, đặc biệt đối với những hàng kém chất lượng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp NVV

Công văn: , Ngày: 14/12/2016

Nội dung kiến nghị:

Dựa trên tình hình thực tế công tác hỗ trợ DNNVV, thời gian qua, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, VCCI có một số kiến nghị như sau:

Thức ăn chăn nuôi (TĂCN) một trong những sản phẩm, hàng hóa có khả năng ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm và thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. TĂCN phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điều 5, Thông tư số 50/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mới đủ căn cứ để đưa vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã nắm được quy định này. Nhưng trong quá trình thực hiện để lấy được giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cho sản phẩm TACN, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như sau: Bộ hồ sơ xin giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cho sản phẩm, doanh nghiệp nộp tại Cục chăn nuôi (đối với thức ăn gia súc, gia cầm) và sau 15 ngày, theo quy định, thì doanh  nghiệp sẽ nhận được phản hồi của Cục chăn nuôi là hồ sơ chưa hợp lệ hoặc sản phẩm chưa hợp chuẩn, hợp quy hoặc nhận được giấy chứng nhận. Trên thực tế, sau khi nộp hồ sơ tại Cục chăn nuôi thì doanh nghiệp chỉ nhận được giấy “đã tiếp nhận hồ sơ”, còn việc thông báo về hồ sơ chưa hợp lệ hoặc sản phẩm chưa hợp chuẩn, hợp quy hoặc nhận được giấy chứng nhận phải chờ đợi cả năm.

Điều này dẫn đến là khi các thanh tra sở nông nghiệp đến kiểm tra sản phẩm của doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị phạt.

Bên cạnh đó, lợi dụng kẽ hở này, có những doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tranh thủ trong thời gian chờ đợi thông báo của Cục chăn nuôi đã đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng. Tất cả những việc này khiến cho thị trường TACN vốn đã phải cạnh tranh khốc liệt với doanh  nghiệp nước ngoài lại càng vất vả hơn khi có hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Nông thôn sớm có các biện pháp để thúc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm TACN hợp chuẩn, hợp quy cho những sản phẩm đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, đồng thời có những biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường này, đặc biệt đối với những hàng kém chất lượng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)