Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị xây dựng quy chuẩn dùng bã thạch cao làm vật liệu san nền

Thứ sáu, 18-08-2023 | 14:36:00 PM GMT+7 Bản in
Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm nghiên cứu ban hành quy chuẩn quy định cho việc sử dụng bã thải gyps làm vật liệu xây dựng, vật liệu san nền giao thông nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy sản xuất phân bón, đặc biệt là sản xuất phân bón DAP.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Lào Cai như sau:

Về việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm đẩy mạnh việc xử lý, tiêu thụ thạch cao PG (thạch cao phốt pho được tái chế từ bã gyps) của các nhà máy sản xuất phân bón, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã chủ trì xây dựng và chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11833:2017 thạch cao phốt pho dùng để sản xuất xi măng.

Đồng thời, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11833:2017 cũng đã được đưa vào Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, hiện tại là QCVN 16:2019/BXD.

Trong thời gian vừa qua, nhiều nhà máy xi măng đã sử dụng thạch cao phốt pho thay thế một phần thạch cao tự nhiên trong sản xuất xi măng .

Về sử dụng bã gyps làm vật liệu san lấp đường giao thông, Bộ Xây dựng đã giao cơ quan chuyên môn là Viện Vật liệu xây dựng nghiên cứu, xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao phốt pho làm móng đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng.

Đến nay, Đề tài đã được thông qua Hội đồng tư vấn nghiệm thu cấp Bộ và hiện cơ quan soạn thảo đang hoàn thiện để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-nghi-xay-dung-quy-chuan-dung-ba-thach-cao-lam-vat-lieu-san-nen-102230814221320287.htm

Ý kiến bạn đọc (0)