Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất bổ sung ngành y tế vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Thứ tư, 25-06-2020 | 10:20:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất bổ sung ngành y tế vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Ngành y tế, trực tiếp là cán bộ, nhân viên y tế là đối tượng đặc thù, có tính chất đặc biệt

       Y tế là lĩnh vực, ngành nghề đặc biệt, liên quan đến tính mạng, sức khỏe người dân. Theo quy chế ngành y, mỗi nhân viên y tế phải thực hiện ít nhất từ 1 đến 2 ca trực/ tuần, mỗi ca trực bằng 15 giờ/ngày. Nếu chỉ tính trung bình mỗi nhân viên y tế trực 1 ca/tuần thì mỗi năm có 780 giờ trực (52 tuần x 15 giờ/tuần).

        Kiến nghị bổ sung trường hợp ngành y tế, trực tiếp là cán bộ, nhân viên y tế là đối tượng đặc thù, có tính chất đặc biệt vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)