Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất các chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Thứ hai, 18-03-2020 | 15:49:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất các chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Công văn: 0331/PTM - KHTH, Ngày: 16/03/2020

Nội dung kiến nghị:

Phúc đáp công văn số 280/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17/01/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, Hiệp hội Dệt may Việt Nam có ý kiến như sau:

Hiệp hội đã gửi văn bản và biểu mẫu đề xuất chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tới các doanh nghiệp hội viên để lấy ý kiến. Sau khi tổng hợp Hiệp hội đề xuất các chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét đưa nghề / công việc trên vào danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm để doanh nghiệp thuận lợi trong việc tuyển dụng lao động và thực hiện các đơn hàng trong chuỗi cung ứng dệt may.


Đơn vị phản hồi: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)