Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất điều chỉnh chính sách thu hút nhân tài

Thứ năm, 07-09-2023 | 14:48:00 PM GMT+7 Bản in
Theo phản ánh của bà Nguyễn Ngọc Ánh (Hà Nội), để được áp dụng chính sách thu hút nhân tài theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì phải đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi, thành tích học tập theo quy định.

Tuy nhiên, trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước hiện nay về tuyển dụng công chức, viên chức, để thu hút được nhiều nhân lực có tài năng, bà Ánh đề nghị xem xét, bỏ quy định về độ tuổi theo Luật Thanh niên từ 16 đến 30 tuổi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học và người có trình độ thạc sĩ, dưới 35 tuổi đối với người có trình độ tiến sĩ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 để thể chế hóa chủ trương của Đảng về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trong đó, quy định độ tuổi nhằm mục tiêu phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng phát huy nhân tài từ cấp học phổ thông để tạo nguồn cán bộ, chuyên gia đầu ngành phục vụ lâu dài trong các lĩnh vực góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học: Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP quy định độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi theo quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách thu hút. 

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP quy định độ tuổi dưới 35 tuổi theo Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (nay được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách thu hút.

Việc bỏ quy định về độ tuổi như kiến nghị của bà Nguyễn Ngọc Ánh, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình rà soát, sửa đổi chính sách thu hút cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-dieu-chinh-chinh-sach-thu-hut-nhan-tai-102230831143528173.htm

Ý kiến bạn đọc (1)