Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất quy định mới về chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Thứ năm, 08-02-2024 | 14:48:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

 

 
Đề xuất quy định mới về chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê- Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chế độ báo cáo thống kê là một trong những hình thức chủ yếu, quan trọng và được sử dụng lâu dài để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, đáp ứng kịp thời việc cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước. Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê ban hành theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT bao gồm 75 biểu đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công cho các Cục Thống kê thu thập và hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê (do Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện) có phân tổ đến cấp tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT cũng còn một số những bất cập, vướng mắc đòi hỏi cần phải xây dựng mới cho phù hợp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Luật Thống kê sửa đổi.

Một số điểm mới của dự thảo 

So với Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT, dự thảo có một số nội dung thay đổi như sau:

Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung quy định thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP và các chỉ tiêu thống kê phục vụ biên soạn báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội.

Về nội dung chế độ báo cáo thống kê: Bổ sung quy định về mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng thực hiện báo cáo thống kê.

Về biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê: Loại bỏ biểu mẫu báo cáo (do chỉ tiêu thống kê đã bị loại bỏ); Bổ sung các biểu mẫu báo cáo (do các chỉ tiêu thống kê mới bổ sung, biểu mẫu thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP và các chỉ tiêu thống kê phục vụ biên soạn báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội).

Về số lượng biểu báo cáo thống kê: Số lượng biểu giảm từ 75 biểu còn 70 biểu, cụ thể như sau:

(1) Lĩnh vực Tài khoản quốc gia: 04 biểu (giảm 05 biểu).

(2) Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản: 26 biểu (tăng 07 biểu).

(3) Lĩnh vực thống kê Công nghiệp: 05 biểu (số lượng biểu không thay đổi).

(4) Lĩnh vực thống kê Vốn đầu tư và Xây dựng: 12 biểu (giảm 03 biểu).

(5) Lĩnh vực thống kê Thương mại và Dịch vụ: 20 biểu (số lượng biểu không thay đổi).

(6) Lĩnh vực thống kê Xã hội và Môi trường: 03 biểu (giảm 04 biểu).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-quy-dinh-moi-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-thong-ke-102240206142344968.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)