Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Thứ tư, 25-06-2020 | 10:08:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) /Công ty TNHH MTV công trình Kim Xương Trí

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Các doanh nghiệp sản xuất trong KCN gặp khó khăn khi muốn đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động của mình.

- Trước nhu cầu về giải quyết chỗ ở cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp (KCN), Tập đoàn Hồng Hải đã nghiên cứu và đề xuất đầu tư xây dựng 03 dự án nhà ở xã hội (NOXH): Dự án Nhà ở xã hội Golden Park tại Bắc Ninh, Dự án Vân Trung tại Bắc Giang và Dự án Phoenix Town. Trong quá trình triển khai đầu tư, Tập đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn từ các chính sách hiện tại liên quan đến việc phát triển Nhà ở xã hội, cụ thể:

Về đối tượng là doanh nghiệp được phép thuê và mua nhà cho người lao động

-           Khoản 4, Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định: “Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.” Khái niệm “nhà chung cư” được nêu trong quy định ở đây chưa rõ ràng, có bao gồm nhà ở xã hội cho công nhân không thì văn bản này chưa nêu rõ.

-           Điều 19, Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định: “1. Nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở.” Tại Điều 49 Luật Nhà ở, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH bao gồm người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có mong muốn đại diện cho người lao động ký kết hợp đồng thuê, mua nhà ở xã hội với các chủ đầu tư nhà ở xã hội.

Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị: Cho phép doanh nghiệp đại diện người lao động ký hợp đồng mua, thuê và bố trí cho nhân viên chỗ ở. Theo đó, đối tượng được thuê, mua NOXH vẫn là người lao động, công nhân trong KCN, thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Về thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc miễn tiền sử dụng đất

- Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tuy nhiên, trong thủ tục miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP yêu cầu trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trong đó, thành phần hồ sơ bao gồm “Danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở”.

- Theo quan điểm của Tập đoàn, việc yêu cầu danh sách trong thời hạn này là không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thụ hưởng theo quy định Điều 49 Luật Nhà ở thì thời điểm 20 ngày sau khi có quyết định giao đất dự án chưa được triển khai và chưa thể mở bán nên quy định hồ sơ phải có danh sách này là không khả thi. Đối với trường hợp doanh nghiệp tự đầy tư nhà ở xã hội cho người lao động của doanh nghiệp theo Điều 51 Luật Nhà ở, đối tượng người lao động luôn biến động nên yêu cầu hồ sơ phải có danh sách này là thiếu thực tế.

Doanh nghiệp có kiến nghị: Hủy bỏ hoặc điều chỉnh lại nội dung về thời gian nộp danh sách người lao động sao cho phù hợp.

Về việc chuyển nhượng dự án 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp có thể chuyển giao lại dự án cho chủ đầu tư khác có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Chủ đầu tư ở đây có thể là doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản. Theo đó, có thể hiểu rằng doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản cũng có thể nhận chuyển giao và làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

       Tuy nhiên, theo Khoản 3 Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản 2014, chỉ có doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới có thể nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất trong KCN đã gặp phải khó khăn khi muốn đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động của mình.

     -  Đề nghị có Thông tư hướng dẫn cụ thể  để doanh nghiệp thực hiện các dự án Nhà ở xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp đạt hiệu quả tích cực, góp phần an sinh xã hội, ổn định đời sống cho người lao động phù hợp với xu hướng phát triển và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)