Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất xem xét, bổ sung thêm đối tượng được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm: các DN, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, nội dung số; sản xuất, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT, an toàn thông tin, DN lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; các đơn vị sự nghiệp báo chí, đài phát thanh, truyền hình.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 09:25:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất xem xét, bổ sung thêm đối tượng được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm: các DN, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, nội dung số; sản xuất, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT, an toàn thông tin, DN lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; các đơn vị sự nghiệp báo chí, đài phát thanh, truyền hình.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Nghị định 41/2020/NĐ-CP không áp dụng cho các đối tượng này.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: 7802/BTC - CST; 10730/BTC-TCT, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

  • Thời gian qua, Bộ tài chính đã theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (tại các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) cũng như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế (WB, IMF,...), khả năng của ngân sách để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ - CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp) và tiền thuế đất cho hầu hết các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.
  • Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 3 mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để trình Chính phủ ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn. Trong đó có xem xét việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất và bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế với các đối tượng chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Chính sách gia hạn sẽ đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không hỗ trợ đại trà, cào bằng.

    Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp về việc bổ sung đối tượng áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị dịnh.

Ý kiến bạn đọc (0)