Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Châu phi, Trung Đông

Thứ năm, 01-01-2015 | 20:49:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC DIỄN ĐÀN VÀ HỘI ĐỒNG DOANH NGIỆP »Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Châu phi, Trung Đông

 

Điện thoại: 024 3577380/ 35742162/ 35771458

Fax:

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)