Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều 152 BLLĐ quy định về khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần đối với các DN như dệt may có hàng ngàn công nhân là khó thực hiện. Đề nghị quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ là 1 năm 1 lần.

Thứ hai, 28-10-2016 | 15:37:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Điều 152 BLLĐ quy định về khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần đối với các DN như dệt may có hàng ngàn công nhân là khó thực hiện. Đề nghị quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ là 1 năm 1 lần.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Công văn: , Ngày: 17/08/2016

Nội dung kiến nghị:

Điều 152 BLLĐ quy định về khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần đối với các DN như dệt may có hàng ngàn công nhân là khó thực hiện. Đề nghị quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ là 1 năm 1 lần.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)