Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện được sản xuất phim

Thứ ba, 02-04-2024 | 10:50:00 AM GMT+7 Bản in
Công ty của ông Lê Tự (TPHCM) đang có nhu cầu sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Theo ông được biết thì Luật Điện ảnh và nghị định không còn quy định về vốn pháp định cho công ty. Ông Tự hỏi, công ty của ông cần xin giấy phép gì và điều kiện như thế nào để có thể sản xuất phim?

Về vấn đề này, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Để có thể sản xuất phim Việt Nam (không bao gồm sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước và sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài), cơ sở điện ảnh cần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở điện ảnh đặt trụ sở chính cấp, trong đó có đăng ký chức năng sản xuất phim.

Việc sản xuất phim cần đáp ứng các quy định tại Điều 10 của Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, cụ thể: 

- Phải bảo đảm sản xuất phim theo nội dung đã đăng ký kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được phê duyệt; 

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất phim; 

- Tuân thủ quy định của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Ngoài ra, cơ sở điện ảnh có thể tham khảo Chương II về sản xuất phim tại Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-duoc-san-xuat-phim-10224032911004002.htm

Ý kiến bạn đọc (0)